Z právneho hľadiska až od 18 rokov, pretože z určitého pohľadu je tetovanie vedomým poraňovaním. Samozrejme je beztrestné. Tento úkon si vyžiada zákazník (mal by to aj potvrdiť svojím podpisom na prehlásení o tetovaní, že je to z jeho vlastnej vôle). Preto je najlepším variantom, ak osoba, ktorá sa chce dať tetovať dovŕšila 18 rokov, a tým pádom nesie za seba plnú právnu zodpovednosť. V prípade, že sa jedná o neplnoletú osobu je potrebný súhlas zodpovednej osoby – teda rodiča. Preto je najlepšie ak si dotyčný počká na to, keď bude za seba niesť plnú zodpovednosť a tým pádom aj rozhodnutie dať si tetovanie.

Ak si neplnoletý a chceš sa dať tetovať je dôležité aby si mal na pamäti, že motív, ktorý si dávaš tetovať z najväčšou pravdepodobnosťou budeš nosiť celý život. Preto je nutné zvážiť, či vybraný motív nie je len momentálnym trendom, pobláznením v triede, či prehranou stávkou. Je celkom možné, že časom sa na svoje tetovanie budeš pozerať inak. Preto je nutné všetky tieto okolnosti zvážiť.

Originally posted 2014-03-05 19:56:03. Republished by Blog Post Promoter