Tetovanie je nutné vykonávať len v dostatočne čistých a dezinfikovaných podmienkach. Správne tetovacie štúdio by malo mať sterilizátor odobrený krajským hygienickým úradom a postupy dezinfekcie priestorov a nástrojov podľa platných hygienických noriem.

Sterilizátor je zariadenie, ktorý kombinuje pri sterilizácii extrémne teplo a čas potrebný na zabitie všetkých mikroorganizmov a baktérií. Vkladajú sa do neho všetky časti tetovacích pištolí, ktoré prichádzajú do styku s krvou a farbami, podnosy na nástroje, stojany na farby. Sterilizátor je dôležité vybavenie profesionálneho štúdia, ktoré podlieha pravidelným kontrolám Krajského hygienického úradu. Protokoly z výsledkov jeho testovania musia byť uložené na pracovisku.

Dezinfekčné a hygienické prostriedky sa delia podľa daného použitia na päť kategórií – na ruky, kože a sliznice, malé plochy, nástroje a na veľké plochy. Môžu byť na báze umývacích emulzií, alkoholu, jódu, PVP jódu, aldehydov a chlóru.

Originally posted 2014-03-04 20:36:50. Republished by Blog Post Promoter