Tetovanie je v takom stave v akom je pokožka. Pri rozťahovaní svalovej hmoty, sa tetovanie rozťahuje a naopak sťahuje pri úbytku spolu s pokožkou. Koža je plastická a tym pádom pracuje aj tetovanie. Prakticky je však zmena tetovania voľným okom nebadateľná, takže dôvod, že dám sa tetovať až keď schudnem, či naberiem svaly je absolutne neopodstatnený, a skôr len vlastná výhovorka sám pred sebou (či ostatnými), prečo ešte s tetovaním počkať.

Problémom môžu byť strie, ktoré vzniknú pri veľmi rýchlom naberaní svalovej (tukovej) hmoty. Keďže sa budeš na tetovanie pozerať cez kožný defekt, budú sa miesta ktoré sú pod striami javiť ako rozmazané, zle vytetované. Je aj na šikovnosti tatéra umiestniť motív tak, aby tetovania citlivé na proporcie napr. portréty. Tribaly by mali byť geometricky presné, aby sa súmerne rozťahovali so svalmi. Pri rozťahovaní odporúčam pokožku krémovať, aby bola pružná. Napríklad ženy v tehotenstve pokiaľ majú tetovanie v oblasti bruška. Tiež po pôrode je vhodné pokožku krémovať aby sa  koža dostala do pôvodného stavu. Prípadné defekty dotetovať.

Originally posted 2014-03-05 19:52:47. Republished by Blog Post Promoter