UV tetovanie za bežného denného svetla nie je vidieť, možno len tak pod určitým uhlom pohľadu, a to i len minimálne kontúry. Ukáže sa až pod UV svetlom. Bolestivosť UV tetovania je úplne zrovnajúca sa z pocitom ako pri klasickom tetovaní. Nakoľko organizácia FDA (Food and Drug Administration) po viac ako 10 ročnom testovaní schválila ich používanie a uznala UV tetovacie farby za absolútne nezávadné a zdraviu neškodné pre ľudský organizmus sa UV tetovanie stáva obľúbeným a čoraz viac uznávaným trendom nočných klubov a tanečných párty. Akékoľvek negatívne reakcie alebo alergické reakcie sú podľa testov vylúčené. Teraz má farba UV potvrdený test platný pre EU.

Nakoľko UV tetovanie je náročnejšie na vybavenie je toto prenesené i do ceny, čo je cca. 30% vyššia, ako pri bežnom tetovaní. UV tetovanie nie je vhodné na obrázky z veľkým detailom a taktiež nie moc prepracované. UV tetovanie je vhodné viac menej na tematiku ornamentov, plameňov, hviezd, znakov – určite nie je vhodné na portrérty. Farebná stálosť UV tetovania je pri zrovnaní z klasickým tetovaním podľa výskumov kratšia, preto je nutné po niekoľkých rokoch tetovanie pretetovať.

Originally posted 2014-03-05 19:56:57. Republished by Blog Post Promoter